TISZTELT LÁTOGATÓ!

 

Köszöntöm weboldalamon, ahol gyorsan tájékozódhat arról, miben lehetek a segítségére, valamint rögtön fel is veheti a KAPCSOLATot velem.

Szakterületem az ingatlanjog, ezen belül a földforgalom, továbbá a polgári jog, az adatvédelem (GDPR), öröklési jog, társasági jog, valamint a polgári és közigazgatási perekben az ügyfelek peres képviseletének ellátása.

Széleskörű tapasztalataim az alábbi

SZAKTERÜLETEKEN


Ingatlanjog és földforgalom

 • ingatlan adásvételi, csere- ajándékozási és bérleti szerződések elkészítése és ellenjegyzése
 • földre és tanyára vonatkozó adásvételi szerződések, birtok-összevonási célú földcsere szerződések, ügyfelek képviselete a földforgalmi hatósági eljárásban
 • haszonbérleti szerződések elkészítése és ellenjegyzése
 • társasházak alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának, lakásszövetkezetek alapszabályának elkészítése és ellenjegyzése
 • társasházak és lakásszövetkezetek jogi képviselete

Polgári jog és peres képviselet

 • szerződések és okiratok készítése, ellenjegyzése (pl. kivitelezési és vállalkozási szerződések)
 • ügyfelek képviselete polgári és közigazgatási perekben (pl: kártérítési perek, birtokperek, elbirtoklás, szavatosság, közös tulajdon megszüntetés, jognyilatkozat pótlás), illetve a közigazgatási hatóságok előtt
 • fizetési meghagyások
 • követelések érvényesítése
 • végrehajtási eljárások

Társasági jog

 • cégalapítás, változásbejegyzés
 • cégek végelszámolása

Öröklési jog

 • végrendeletek és egyéb végintézkedések (öröklési, tartási és életjáradék szerződések) elkészítése és ellenjegyzése
 • képviselet a hagyatéki eljárásban
 • hagyatéki hitelezői igények érvényesítése

Adatvédelem

 • vállalkozások és közintézmények GDPR-megfelelőségének vizsgálata
 • belső szabályzatok, utasítások elkészítése, alkalmazottak adatvédelmi képzése
 • adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása

Kérdése van?

Lépjen velem kapcsolatba


Dr. László Tamás ügyvéd


6000 Kecskemét, Hornyik János körút 4. 1. emelet 4.

+36 20 576 0010

irodadrlaszlotamas.hu
Előzetes időpontegyeztetés szükséges

Dr. László Tamás ügyvéd


6000 Kecskemét, Hornyik János körút 4. 1. emelet 4.

+36 20 576 0010

irodadrlaszlotamas.hu
Előzetes időpontegyeztetés szükséges


Ezt a honlapot Dr. László Tamás a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett egyéni ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Minden jog fenntartva © Dr. László Tamás, 2023