Tisztelt Látogató, üdvözlöm a honlapomon!

 

A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségiztem kitűnő eredménnyel,  jogi diplomámat az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szereztem meg cum laude minősítéssel 2002. évben.

Jogi előadóként előbb a Budakörnyéki Földhivatalban, majd a Pest Megyei Földhivatalban dolgoztam, 2007. évtől költöztem Kecskemétre, akkortól a Bács-Kiskun Megyei Földhivatalnál, majd jogutódjánál, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalban dolgoztam jogtanácsosként, és osztályvezető-helyettesként.

Munkám mellett ingatlanjogot és közigazgatási jogot oktattam jogi asszisztensek számára, illetve középvezetők és kormánytisztviselők részére tartottam előadásokat és szakmai gyakorlati képzéseket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megbízásából.

Az ingatlanjog területén való jártasságom elismeréseként Dr. Darák Péter, a Kúria elnökének felkérésére külső szakértőként tagja lehettem a Kúria ingatlan-nyilvántartási joggyakorlat-elemző csoportjának, feladatom többek között a Földforgalmi törvény kialakuló bírósági gyakorlatának elemzése volt. Az ingatlan-nyilvántartási joggyakorlat elemző csoport Összefoglaló véleménye az alábbi linken érhető el: https://kuria-birosag.hu/hu/joggyak_csop/az-ingatlan-nyilvantartasi-joggyakorlat-elemzo-csoport-osszefoglalo-velemenye

Szakterületem az ingatlanjog, ezen belül a földforgalom, továbbá a polgári jog, az adatvédelem (GDPR), öröklési jog, társasági jog, valamint a polgári és közigazgatási perekben az ügyfelek peres képviseletének ellátása.

A www.ingatlanjog.hu szakportál Bács-Kiskun megyei szakértőjeként igyekszem megválaszolni a honlap látogatói által feltett kérdéseket, és segítséget nyújtani ingatlanjogi problémáik megoldásában.

Ügyfeleimnek biztosítom az ingatlan-nyilvántartás és a cégnyilvántartás hatályos adataihoz való közvetlen hozzáférést (tulajdoni lap és térképmásolat, cégkivonat lekérdezése)

Amennyiben a segítségére lehetek, kérem, tiszteljen meg a bizalmával, és kérjen időpontot az elérhetőségeimen keresztül.

 

Dr. László Tamás

ügyvéd