INGATLANJOG ÉS FÖLDFORGALOM

Bár már nem élünk a feudalizmusban, az emberek legfontosabb vagyontárgya azóta is az ingatlan, a föld. Az ingatlannal kapcsolatos jogügyletek gyakori jellemzője, hogy a Vevők a saját lehetőségeikhez mérten fontos döntést hoznak akkor, amikor lakást, családi házat vásárolnak, sokszor bankhitelt, állami támogatást is igénybe véve, így melegen ajánlott, hogy olyan szakemberhez forduljanak, aki otthonosan mozog az ingatlanjog területén. Társasházak, szövetkezeti házak esetén sok olyan egyedi probléma felmerülhet, amely azok speciális jogalanyiságával kapcsolatos. 20 éve foglalkozom ingatlanjoggal, 2014. május 1., vagyis a Földforgalmi törvény hatályba lépése óta pedig a földforgalmi szakterület (föld és tanya adásvétele, haszonbérlete stb.) országosan elismert szakértőjének számítok, a Kúria ingatlan-nyilvántartási joggyakorlat elemző csoportjában külső szakértőként az volt a feladatom, hogy a Földforgalmi törvény hatályba lépésével kapcsolatos – a joggyakorlatban és a bírósági ítélkezésben is megjelenő – jogbizonytalanságot elemezzem.

 • ingatlan adásvételi, csere- ajándékozási és bérleti szerződések elkészítése és ellenjegyzése
 • földre és tanyára vonatkozó adásvételi szerződések, birtok-összevonási célú földcsere szerződések, ügyfelek képviselete a földforgalmi hatósági eljárásban
 • haszonbérleti szerződések elkészítése és ellenjegyzése
 • társasházak alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának, lakásszövetkezetek alapszabályának elkészítése és ellenjegyzése
 • társasházak és lakásszövetkezetek jogi képviselete

INGATLANJOG ÉS FÖLDFORGALOM

Bár már nem élünk a feudalizmusban, az emberek legfontosabb vagyontárgya azóta is az ingatlan, a föld. Az ingatlannal kapcsolatos jogügyletek gyakori jellemzője, hogy a Vevők a saját lehetőségeikhez mérten fontos döntést hoznak akkor, amikor lakást, családi házat vásárolnak, sokszor bankhitelt, állami támogatást is igénybe véve, így melegen ajánlott, hogy olyan szakemberhez forduljanak, aki otthonosan mozog az ingatlanjog területén. Társasházak, szövetkezeti házak esetén sok olyan egyedi probléma felmerülhet, amely azok speciális jogalanyiságával kapcsolatos. 20 éve foglalkozom ingatlanjoggal, 2014. május 1., vagyis a Földforgalmi törvény hatályba lépése óta pedig a földforgalmi szakterület (föld és tanya adásvétele, haszonbérlete stb.) országosan elismert szakértőjének számítok, a Kúria ingatlan-nyilvántartási joggyakorlat elemző csoportjában külső szakértőként az volt a feladatom, hogy a Földforgalmi törvény hatályba lépésével kapcsolatos – a joggyakorlatban és a bírósági ítélkezésben is megjelenő – jogbizonytalanságot elemezzem.

 • ingatlan adásvételi, csere- ajándékozási és bérleti szerződések elkészítése és ellenjegyzése
 • földre és tanyára vonatkozó adásvételi szerződések, birtok-összevonási célú földcsere szerződések, ügyfelek képviselete a földforgalmi hatósági eljárásban
 • haszonbérleti szerződések elkészítése és ellenjegyzése
 • társasházak alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának, lakásszövetkezetek alapszabályának elkészítése és ellenjegyzése
 • társasházak és lakásszövetkezetek jogi képviselete

POLGÁRI JOG ÉS PERES KÉPVISELET

A polgári jog a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény megfogalmazása szerint a természetes és jogi személyek alapvető vagyoni és személyi viszonyait határozza meg, átszövi mindannyiunk életét. Sokféle szerződéskötéskor jöhet jól, ha egy szakértő nyújt Önnek segítséget, egy kivitelezési vagy vállalkozási szerződésnél például életbevágóak azok a jogi garanciák, amelyek a Megrendelő érdekeit szolgálják, biztosítják a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését, és viszont. A „pacta sunt servanda” („a szerződéseket teljesíteni kell”) római jogi alapelve szerint a felek szabad akaratából aláírt szerződés az irányadó a felek közötti jogviszonyra, a Ptk. is ezen az elvi alapon áll, tehát nagyon fontos, hogy mi kerül abba a szerződésbe. Személyes álláspontom szerint csak a kiegyensúlyozott, valamennyi szerződő fél érdekeit szem előtt tartó szerződések képesek betölteni céljukat, ha egy szerződés rendelkezései csak az egyik felet védik, abból sokkal gyakrabban alakul ki jogvita. A magyar ember általában nem szeret pereskedni, de gyakran nem kerülhető el a pereskedés, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépése óta azonban a polgári peres eljárás sokkal formalizáltabb lett, szinte nélkülözhetetlenné vált az ügyvédi közreműködés a sikeres pervitelhez.

 • szerződések és okiratok készítése, ellenjegyzése (pl. kivitelezési és vállalkozási szerződések)
 • ügyfelek képviselete polgári és közigazgatási perekben (pl: kártérítési perek, birtokperek, elbirtoklás, szavatosság, közös tulajdon megszüntetés, jognyilatkozat pótlás), illetve a közigazgatási hatóságok előtt
 • fizetési meghagyások
 • követelések érvényesítése
 • végrehajtási eljárások

POLGÁRI JOG ÉS PERES KÉPVISELET

A polgári jog a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény megfogalmazása szerint a természetes és jogi személyek alapvető vagyoni és személyi viszonyait határozza meg, átszövi mindannyiunk életét. Sokféle szerződéskötéskor jöhet jól, ha egy szakértő nyújt Önnek segítséget, egy kivitelezési vagy vállalkozási szerződésnél például életbevágóak azok a jogi garanciák, amelyek a Megrendelő érdekeit szolgálják, biztosítják a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését, és viszont. A „pacta sunt servanda” („a szerződéseket teljesíteni kell”) római jogi alapelve szerint a felek szabad akaratából aláírt szerződés az irányadó a felek közötti jogviszonyra, a Ptk. is ezen az elvi alapon áll, tehát nagyon fontos, hogy mi kerül abba a szerződésbe. Személyes álláspontom szerint csak a kiegyensúlyozott, valamennyi szerződő fél érdekeit szem előtt tartó szerződések képesek betölteni céljukat, ha egy szerződés rendelkezései csak az egyik felet védik, abból sokkal gyakrabban alakul ki jogvita. A magyar ember általában nem szeret pereskedni, de gyakran nem kerülhető el a pereskedés, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépése óta azonban a polgári peres eljárás sokkal formalizáltabb lett, szinte nélkülözhetetlenné vált az ügyvédi közreműködés a sikeres pervitelhez.

 • szerződések és okiratok készítése, ellenjegyzése (pl. kivitelezési és vállalkozási szerződések)
 • ügyfelek képviselete polgári és közigazgatási perekben (pl: kártérítési perek, birtokperek, elbirtoklás, szavatosság, közös tulajdon megszüntetés, jognyilatkozat pótlás), illetve a közigazgatási hatóságok előtt
 • fizetési meghagyások
 • követelések érvényesítése
 • végrehajtási eljárások

ADATVÉDELEM

Az Európai Unió 2018. május 25-én hatályba lépett általános adatvédelmi rendelete (ún. GDPR) egységes uniós szabályokat határozott meg a természetes személyek személyes adatai védelméről, amely szabályok valamennyi adatkezelő, adatfeldolgozó számára jelentős kötelezettségeket jelentenek. Az adatvédelem sokkal szélesebb területet érint, mint amelyre az átlagpolgárok gondolnak. Hazánkban a vállalkozások és közintézmények adatvédelmi megfelelősségét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ellenőrzi, hiányosság esetén pedig szankcionálja. Szabályzatok, nyilvántartások szakszerű elkészítésével, illetve adatvédelmi tisztviselőként is tudok abban segíteni, hogy az előírásoknak megfeleljenek.

 • vállalkozások és közintézmények GDPR-megfelelőségének vizsgálata
 • belső szabályzatok, utasítások elkészítése, alkalmazottak adatvédelmi képzése
 • adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása

ADATVÉDELEM

Az Európai Unió 2018. május 25-én hatályba lépett általános adatvédelmi rendelete (ún. GDPR) egységes uniós szabályokat határozott meg a természetes személyek személyes adatai védelméről, amely szabályok valamennyi adatkezelő, adatfeldolgozó számára jelentős kötelezettségeket jelentenek. Az adatvédelem sokkal szélesebb területet érint, mint amelyre az átlagpolgárok gondolnak. Hazánkban a vállalkozások és közintézmények adatvédelmi megfelelősségét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ellenőrzi, hiányosság esetén pedig szankcionálja. Szabályzatok, nyilvántartások szakszerű elkészítésével, illetve adatvédelmi tisztviselőként is tudok abban segíteni, hogy az előírásoknak megfeleljenek.

 • vállalkozások és közintézmények GDPR-megfelelőségének vizsgálata
 • belső szabályzatok, utasítások elkészítése, alkalmazottak adatvédelmi képzése
 • adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása

ÖRÖKLÉSI JOG

A családok életében önmagában egy szerettük halála is óriási érzelmi megterhelést jelent, sajnos azonban ez gyakran azzal súlyosbodik, hogy az örökösök nem tudnak megállapodásra jutni egymással a hagyaték felosztása tárgyában, ami a hozzátartozók közötti viszony megromlását, elmérgesedését eredményezheti. Egy szakszerűen megírt olyan végrendelet, öröklési, tartási vagy életjáradéki szerződés, amely az örökhagyó végakaratát, szerződéses szándékát egyértelműen kifejezésre juttatja sokat segíthet a későbbi jogviták megelőzésében. A hagyatéki eljárásban az illetékes közjegyző előtt is fontos lehet egy professzionális jogi képviselő, elősegítheti az örökösök közötti megegyezést. Néha elkerülhetetlen azonban, hogy az örökös igényét bíróság előtt érvényesítse (pl. kötelesrész iránti igény el nem ismerése esetén).

 • végrendeletek és egyéb végintézkedések (öröklési, tartási és életjáradék szerződések) elkészítése és ellenjegyzése
 • képviselet a hagyatéki eljárásban
 • hagyatéki hitelezői igények érvényesítése

ÖRÖKLÉSI JOG

A családok életében önmagában egy szerettük halála is óriási érzelmi megterhelést jelent, sajnos azonban ez gyakran azzal súlyosbodik, hogy az örökösök nem tudnak megállapodásra jutni egymással a hagyaték felosztása tárgyában, ami a hozzátartozók közötti viszony megromlását, elmérgesedését eredményezheti. Egy szakszerűen megírt olyan végrendelet, öröklési, tartási vagy életjáradéki szerződés, amely az örökhagyó végakaratát, szerződéses szándékát egyértelműen kifejezésre juttatja sokat segíthet a későbbi jogviták megelőzésében. A hagyatéki eljárásban az illetékes közjegyző előtt is fontos lehet egy professzionális jogi képviselő, elősegítheti az örökösök közötti megegyezést. Néha elkerülhetetlen azonban, hogy az örökös igényét bíróság előtt érvényesítse (pl. kötelesrész iránti igény el nem ismerése esetén).

 • végrendeletek és egyéb végintézkedések (öröklési, tartási és életjáradék szerződések) elkészítése és ellenjegyzése
 • képviselet a hagyatéki eljárásban
 • hagyatéki hitelezői igények érvényesítése

TÁRSASÁGI JOG

A Cégbíróság előtt kötelező a jogi képviselet, erre tekintettel a cégek (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság) alapítása és változásbejegyzése során is kötelező az ügyvédi (kamarai jogtanácsosi) közreműködés. Az ügyvédnek felelősséget kell vállalnia az általa szerkesztett és ellenjegyzett cégiratok jogszerűségéért, és meg kell őriznie az eredeti aláírással ellátott okiratokat, közgyűlési jegyzőkönyveket.

 • cégalapítás, változásbejegyzés
 • cégek végelszámolása

TÁRSASÁGI JOG

A Cégbíróság előtt kötelező a jogi képviselet, erre tekintettel a cégek (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság) alapítása és változásbejegyzése során is kötelező az ügyvédi (kamarai jogtanácsosi) közreműködés. Az ügyvédnek felelősséget kell vállalnia az általa szerkesztett és ellenjegyzett cégiratok jogszerűségéért, és meg kell őriznie az eredeti aláírással ellátott okiratokat, közgyűlési jegyzőkönyveket.

 • cégalapítás, változásbejegyzés
 • cégek végelszámolása
Ezt a honlapot Dr. László Tamás a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett egyéni ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Minden jog fenntartva © Dr. László Tamás, 2023